Vítejte na stránkách statistiky kultury České republiky

STATISTIKA A SBĚRY

Vážení respondenti,

víme, že uplynulá doba byla pro nás všechny velmi složitá, ale přesto Vás prosíme o vyplnění statistického výkazu, a to nejen proto, že to vyplývá ze zákona. Výsledky za rok 2023 budou zásadní pro srovnání covidového období s „post-pandemickým“ vývojem  a přinesou důležité poznatky v oblasti kultury.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Ing. Milan Dedera

 
 
Na těchto stránkách vám poskytneme číselné i analytické výsledky statistických zjišťování v kultuře, stejně tak jako informace o souvisejících metodických přístupech a nástrojích
a v neposlední řadě o legislativě, ze které tato statistika vychází.

Pravidelná roční statistická zjišťování v oblasti kultury provádí NIPOS, útvar Centrum informací a statistik kultury na základě pověření Ministerstva kultury v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, s dodržením mezinárodních doporučení. Uvedená statistická šetření jsou realizována
podle Vyhlášky Program statistických zjišťování, kterou na příslušný kalendářní rok vydává Český statistický úřad.

Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních subjektů zřizovaných ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, spolky,
obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Centrum informací a statistik kultury (CIK)

Jsou šetřeny následující kulturní aktivity: