Kultura České republiky v číslech

Vybrané údaje ze statistických šetření.

V brožurách (ve formátu PDF) jsou zveřejněny vybrané údaje z předcházejícího roku, za obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Pro srovnání jsou uvedená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.

Kultura v číslech za rok 2022
Kultura v číslech za rok 2021
Kultura v číslech za rok 2020
Kultura v číslech za rok 2019
Kultura v číslech za rok 2018
Kultura v číslech za rok 2017
Kultura v číslech za rok 2016
Kultura v číslech za rok 2015
Kultura v číslech za rok 2014
Kultura v číslech za rok 2013
Kultura v číslech za rok 2012
Kultura v číslech za rok 2011
Kultura v číslech za rok 2010