Ceník služeb

Poskytování informací ze statistických šetření, prováděných NIPOS–CIK je v souladu se zákonem čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:
Nesdělují se a ani nezveřejňují individuální údaje, umožňující identifikaci zpravodajské jednotky, pokud k tomu tato jednotka nedala souhlas.
Informace se poskytují jen na základě písemného požadavku, vč. e-mailu.
Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, adresu.
Fyzická osoba (OSVČ) a právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla.

 

CENÍK SLUŽEB
Rešerše ze statistických šetření za každou započatou hodinu: 300,- Kč/hod.
Studenti: 50% sleva
Orgány veřejné správy a státní příspěvkové organizace zdarma
(Pozn.: NIPOS není plátcem DPH)