Výkazy

Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.
(Pro zpravodajské jednotkyodkaz na možnost vyplnění výkazu on-line, vč. termínu pro skončení sběrů.)

Výkaz Formulář
výkazu
Metodické vysvětlivky Souhlas se zveřejněním dat Elektronické
sběry 21
Termín ukončení sběru Kontaktní osoba
e-mail + telefon
Divadla
Kult (MK) 01-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají

1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)

Ing. Eva Smetanová, MSc
+420 778 702 398
Periodický tisk
Kult (MK) 05-01
výkaz 2021 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Knihovny
Kult (MK) 12-01
výkaz 2021 Deník silný
Deník slabý
PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Muzea a galerie
Kult (MK) 14-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Neperiod. publikace
Kult (MK) 15-01
výkaz 2021 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Památkové objekty 
Kult (MK) 17-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Vydavatelé
Kult (MK) 18-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
Jana Razáková
+420 221 507 917
Výstavní činnost
Kult (MK) 19-01
výkaz 2021 X PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
Jana Razáková
+420 221 507 917
Kult. vzděl. činnost
Kult (MK) 22-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931
Festivaly
Kult (MK) 23-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
Mgr. Aglaja Peroutková
+420 221 507 922
Veřejná správa
Kult (MK) 24-01
výkaz 2021 X PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Hudební tělesa
Kult (MK) 25-01
výkaz 2021 PDF PDF probíhají 1. 4. 2022
(prodlouženo do
15. 4. 2022)
PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931