Výkazy

Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.
(Pro zpravodajské jednotkyodkaz na možnost vyplnění výkazu on-line, vč. termínu pro skončení sběrů.)

Výkaz Formulář
výkazu
Metodické vysvětlivky Souhlas se zveřejněním dat Elektronické
sběry 23

Termín ukončení sběru

Kontaktní osoba
e-mail + telefon
Divadla
Kult (MK) 1-01
výkaz 2023 PDF PDF

Divadla

(zpřístupněno)

02. 04. 2024

Mgr. Juraj Gerbery
+420 778 702 398
Periodický tisk
Kult (MK) 5-01
výkaz 2023 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Knihovny
Kult (MK) 12-01
výkaz 2023 Deník silný
Deník slabý
PDF

Knihovny

(zpřístupněno)

16. 02. 2024 Mgr. Helena Grycová
+420 221 507 951
Muzea a galerie
Kult (MK) 14-01
výkaz 2023 PDF PDF

Muzea a galerie

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Neperiod. publikace
Kult (MK) 15-01
výkaz 2023 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Památkové objekty 
Kult (MK) 17-01
výkaz 2023 PDF PDF

Památkové objekty

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Vydavatelé
Kult (MK) 18-01
výkaz 2023 PDF PDF Vydavatelé
(zpřístupněno)
02. 04. 2024 Jana Razáková
+420 221 507 917
Výstavní činnost
Kult (MK) 19-01
výkaz 2023 X PDF

Výstavní činnost

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 Jana Razáková
+420 221 507 917
Kult. vzděl. činnost
Kult (MK) 22-01
výkaz 2023 PDF PDF

Kult. vzděl. činnost

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931
Festivaly
Kult (MK) 23-01
výkaz 2023 PDF PDF

Festivaly

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 Mgr. Aglaja Peroutková
+420 221 507 922
Veřejná správa
Kult (MK) 24-01
výkaz 2023 X PDF

Veřejná správa

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Hudební tělesa
Kult (MK) 25-01
výkaz 2023 PDF PDF

Hudební tělesa

(zpřístupněno)

02. 04. 2024 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931