Výkazy

Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.
(Pro zpravodajské jednotkyodkaz na možnost vyplnění výkazu on-line, vč. termínu pro skončení sběrů.)

Výkaz Formulář
výkazu
Metodické vysvětlivky Souhlas se zveřejněním dat Elektronické
sběry 21 (ES21)
Termín ukončení sběru Kontaktní osoba
e-mail + telefon
Divadla
Kult (MK) 01-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.

 

Ing. Eva Smetanová, MSc
+420 778 702 398
Periodický tisk
Kult (MK) 05-01
výkaz 2022 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Knihovny
Kult (MK) 12-01
výkaz 2022 Deník silný
Deník slabý
PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Muzea a galerie
Kult (MK) 14-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Neperiod. publikace
Kult (MK) 15-01
výkaz 2022 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Památkové objekty 
Kult (MK) 17-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Vydavatelé
Kult (MK) 18-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  Jana Razáková
+420 221 507 917
Výstavní činnost
Kult (MK) 19-01
výkaz 2022 X PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  Jana Razáková
+420 221 507 917
Kult. vzděl. činnost
Kult (MK) 22-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931
Festivaly
Kult (MK) 23-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  Mgr. Aglaja Peroutková
+420 221 507 922
Veřejná správa
Kult (MK) 24-01
výkaz 2022 X PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Hudební tělesa
Kult (MK) 25-01
výkaz 2022 PDF PDF ES21 ukončeny.

Sběry 22 se připravují.
  PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931