Výkazy

Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.
(Pro zpravodajské jednotkyodkaz na možnost vyplnění výkazu on-line, vč. termínu pro skončení sběrů.)

Výkaz Formulář
výkazu
Metodické vysvětlivky Souhlas se zveřejněním dat Elektronické
sběry 22

Termín ukončení sběru –
prodlouženo do
30. 4. 2023

Kontaktní osoba
e-mail + telefon
Divadla
Kult (MK) 1-01
výkaz 2022 PDF PDF Divadla

27. 3. 2023

Ing. Eva Smetanová, MSc
+420 778 702 398
Periodický tisk
Kult (MK) 5-01
výkaz 2022 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Knihovny
Kult (MK) 12-01
výkaz 2022 Deník silný
Deník slabý
PDF Knihovny 13. 2. 2023 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Muzea a galerie
Kult (MK) 14-01
výkaz 2022 PDF PDF Muzea a galerie 27. 3. 2023 Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Neperiod. publikace
Kult (MK) 15-01
výkaz 2022 PDF PDF     PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Památkové objekty 
Kult (MK) 17-01
výkaz 2022 PDF PDF Památkové objekty 27. 3. 2023 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Vydavatelé
Kult (MK) 18-01
výkaz 2022 PDF PDF Vydavatelé 27. 3. 2023 Jana Razáková
+420 221 507 917
Výstavní činnost
Kult (MK) 19-01
výkaz 2022 X PDF Výstavní činnost 27. 3. 2023 Jana Razáková
+420 221 507 917
Kult. vzděl. činnost
Kult (MK) 22-01
výkaz 2022 PDF PDF Kult. vzděl. činnost 27. 3. 2023 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931
Festivaly
Kult (MK) 23-01
výkaz 2022 PDF PDF Festivaly 27. 3. 2023 Mgr. Aglaja Peroutková
+420 221 507 922
Veřejná správa
Kult (MK) 24-01
výkaz 2022 X PDF Veřejná správa 27. 3. 2023 Ing. Eliška Nováková
+420 221 507 919
Hudební tělesa
Kult (MK) 25-01
výkaz 2022 PDF PDF Hudební tělesa 27. 3. 2023 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931