Program statistického zjišťování

Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 404 ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022“, v částce 182/2021 Sb., rozeslané dne 19. listopadu 2021 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program statistických zjišťování na rok 2023 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 324 ze dne 21. října 2022 o Programu statistických zjišťování na rok 2023“, v částce 150/2022 Sb., rozeslané dne 3. listopadu 2021 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program je rozdělen na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (Příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná ministerstvy (Příloha č. 2). Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány Českým statistickým úřadem nebo příslušným ministerstvem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2021 Sb.

Jednotlivě: