Respondenti

Respondenti – zpravodajské jednotky

Zpravodajskou jednotkou je podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů pro statistické zjišťování podle tohoto zákona.


Adresáře zpravodajských jednotek:

Kult (MK) 01-01 DIVADLA (excel)(PDF)

Kult (MK) 05-01 PERIODICKÝ TISK (zdroj: Národní knihovna)

Kult (MK) 12-01 KNIHOVNY (excel) (PDF)

Kult (MK) 14-01 MUZEA A GALERIE (excel) (PDF)

Kult (MK) 15-01 NEPERIODICKÉ PUBLIKACE (zdroj: Národní knihovna)

Kult (MK) 17-01 PAMÁTKOVÉ OBJEKTY (excel) (PDF)

Kult (MK) 18-01 VYDAVATELÉ (excel) (PDF)

Kult (MK) 19-01 VÝSTAVNÍ ČINNOST v oblasti prof. výtvarného umění a architektury (excel) (PDF)

Kult (MK) 22-01 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST (excel) (PDF)

Kult (MK) 23-01 FESTIVALY (divadelní, filmové, hudební a taneční) (excel) (PDF)

Kult (MK) 25-01 HUDEBNÍ TĚLESA (excel) (PDF)