Trojsektorové členění kultury

Toto členění znázorňuje tzv. Trojsektorová tabulka, která se sestavuje s využitím různorodých datových zdrojů vycházejících z šetření NIPOS, ČSÚ i z jiných zjišťování doplňkového charakteru.

Data jsou převzata z výsledků zpracování satelitních účtů kultury.
Koncept této tabulky vychází zejména ze studie „The Economy of Culture“ zpracované pro Evropskou komis ( KEA, 2006).

Trojsektorová tabulka obsahuje základní ekonomické  ukazatele v členění na:

KULTURNÍ SEKTOR
Vybrané ukazatele 
Pro kulturní sektor se používá také označení „tradiční odvětví“
a řadíme do něj kulturní dědictví, interpretační umění, výtvarné umění (bez designu) a kulturní a umělecké vzdělávání.
   
KULTURNÍ PRŮMYSLY
Vybrané ukazatele 
Do kulturních průmyslů patří oblasti periodického a neperiodického tisku a audiovizuálních a interaktivních  médií.
   
KREATIVNÍ PRŮMYSLY
Vybrané ukazatele 
Kreativní průmysly zahrnují oblasti architektury, reklamy a designu.

Každý z těchto sektorů zahrnuje více kulturních oblastí.