TEST Satelitní účet kultury

Ministerstvo kultury, jím pověřená organizace Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a Český statistický úřad spolupracovaly na realizaci jednoho úkolu Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014, sestavení tzv. satelitního účtu kultury. Cílem vytvoření „účtu kultury“ je zmapování všech finančních toků přicházejících do kultury z nejrůznějších zdrojů a stejně tak finančních toků z kultury vycházejících. Účet by měl také ukázat úroveň a efektivnost hospodaření v jednotlivých oblastech, rozsah použitých pracovních a investičních zdrojů, výši mezd a v neposlední řadě vyjádřit pomocí finančních ukazatelů váhu kultury v ekonomice. První ověřovací verze satelitního účtu kultury za rok 2009 byla představena na tiskové konferenci ČSÚ za účasti předsedkyně ČSÚ, náměstkyně ministra kultury a představitelů NIPOS. V r. 2014 byla po zkušenostech upravena metodika („Systém účtů kultury“). V červnu 2014 se konala tisková konference na MK za účasti ministra, představitele ČSÚ a NIPOS. Předpokládá se postupné ověřování použité metodiky, hledání zdrojů dalších ekonomických dat včetně doplňkových šetření.

SYSTÉM ÚČTU KULTURY – metodika 2019 (PDF)
Satelitní účet kultury 2017 (PowerPoint prezentace v PDF)
VYHODNOCENÍ ČASOVÉ ŘADY VÝSLEDKŮ SATELITNÍHO ÚČTU KULTURY ČR ZA OBDOBÍ LET 2010–2015 (PDF)

 

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2017 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2016 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2015 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2014 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2013 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2012 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2011 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2010 (PDF)

Výsledek účtu kultury ČR za rok 2009 (PDF)

The Results of the Account of the Culture of the CR for 2015 (PDF)

The Results of the Account of the Culture of the CR for 2010 (PDF)